הקושי לקבל

אנשים שמתקשים לקבל מאחרים

אנשים שלא יודעים ולא יכולים לקבל מאחרים
אנשים שלא יודעים ולא יכולים לקבל מאחרים

ישנם אנשים שמאוד קשה להם לקבל משהו ממישהו.

קשה להם שעושים להם טובה…

קשה להם לבקש משהו עבור עצמם…

זה יכול להגיע למצבים אבסורדיים…

הם יסתירו חולשות שלהם.

הם לא יצרו קשרים טובים עם השכנים.

הם יסתגרו במצבים מסויימים…

 

למה זה קורה?

ולכל זה יכולות להיות סיבות שנעוצות בחוויות הילדות שלהם.

במערכות היחסים שנוצרו להם עם האנשים הקרובים להם ביותר.

באובדן גדול שחוו.

בחוויות דחייה למינהן.

ועוד.

היו אלו חוויות שבהן הם היו זקוקים ונצרכים וחוו הפניית עורף.

כאשר הצורך שלהם לא נענה או כאשר דברים גדולים נלקחו מהם הם חוו סבל עז.

החסך או האבדה היו קשים מנשוא ולכן כשמציעים להם עזרה או תמיכה הם מתחברים באופן אוטומטי לכאב שחוו כאשר היו בסיטואציה דומה וחווים חרדה.

הם חווים מצוקה גדולה אשר מתבטאת במעצורים פיזיים ממש.

 

איך זה מתרחש?

באותו רגע כשזה קורה לא ממש מבינים מה קורה ואז מייחסים לזה כל מיני הסברים לא רלבנטיים.

כדי להצדיק את הרתיעה שהגוף חווה.

אותו אדם שזה קורה לו מרגיש את ההימנעות.

 

מה לעשות?

אם הוא מספיק כן עם עצמו הוא ילך לטיפול כדי לברר מה המהמורות האלה שהוא חווה.

יבין וילמד לאט לאט לשחרר ולהיות פחות עצור.

יותר פתוח.

יותר מתמסר.