תג ארכיון: אגו

סגנון התמודדות והשלכותיו על ארגון האישיות

חרדה

האופן בו אנו מתמודדים עם קושי היווה את הבסיס להתפתחותן של תאוריות פסיכולוגיות רבות. עוד לפני שניגש לאופן ההתמודדות עם קושי, תאר פרויד כיצד נוצרת מלכתחילה תחושת הקושי. בכדי לעשות זאת, הציג את נפשו של האדם כבנויה משלושה מבנים מרכזיים הנמצאים בקונפליקט תמידי: איד: המבנה המכיל את הדחפים שלנו (חיים, מוות). האיד פועל לפי עיקרון […]